• Algemene voorwaarden Bodyfit
  1. – Steeds alle gebruikte handvatten en gewichten en haken bankjes na gebruik terug te plaatsen op de voorziene rekken, staanders en haken.
  2. – Steeds propere sportkleding en schoenen dragen bij het sporten.
  3. – Steeds inscannen bij het betreden van de zaak.
  4. – Eigen drank is toegelaten MAAR wij vragen dan ook uw eigen afval terug mee te nemen.
  5. – U dient steeds te reserveren voor de groepslessen , wanneer u niet annuleert voor 12u middag op de dag dat de les plaats heeft zal er een vergoeding aangerekend worden van 1 groepsles.
  6. – Een tiener abonnement is tot en met 16 jaar en wanneer de leeftijd van 17 jaar bereikt word zal er automatisch een studenten tarief aangerekend worden.
  7. – Bij afsluiten van een student abonnement dient er steeds een bewijs van student voorgelegd te worden. Ook dient men telkens na 12 maanden dit bewijs te voor te leggen om te kunnen genieten van het studenten tarief . Indien dit niet voorgelegd word zal er automatisch een volwassen tarief aangerekend worden.
  8. – Wanneer een sepa domiciliëring niet meer automatisch betaald word is de rekeningeigenaar zelf verantwoordelijk voor de maandelijks betaling van zijn of haar abonnement en zal er 5 € dossierkost aangerekend worden per her aanvraag .
  9. – Wanneer de betaling volledig stopgezet word zonder opzeg zullen wij de betalingen moeten innen via aangetekend schrijven en het niet naleven van het overeengekomen contract. Daardoor zal er een dossierkost van 35 euro per briefwisseling aangerekend worden. Indien Bodyfitness bvba na 14 dagen van dit aangetekend schrijven de openstaande betaling niet heeft ontvangen zullen wij alles doorgeven aan een onze jurist die dan het bedrag via gerechtelijke weg zal betwisten waarvan de kosten ten uw wegen zal gedragen worden. Opstart dossierkost is 50 euro.
  10. – Wanneer Bodyfitness bvba ten onrechte de maandelijkse betaling blijft innen zal er een extra vergoeding betaald worden van 5 euro per maand bovenop het afgehaalde bedrag vergoed worden
  11. – Een jaar abonnement via domiciliëring is na 12 maanden betaling maandelijks opzegbaar via aangetekend schrijven of dmv. een opzeg bij ons aan de balie te ondertekenen en dit met een opzegperiode van 1 maand . (niet via mail of andere sociale media)
  12. – Alle abonnementen of beurtenkaarten van Bodyfitness bvba zijn persoonlijk en zijn niet ruilbaar of kunnen niet doorgegeven of doorverkocht worden aan derden.
  13. – Bodyfit is niet verantwoordelijk als er door te weinig deelnemers of ziekte of vakantie bepaalde lessen of begeleidingen niet kunnen plaats vinden en er is dan ook geen mogelijkheid om het afgesloten abonnementsgeld terug te vorderen of op te zeggen.
  14. – Een abonnement is niet opzegbaar of terug te vorderen wanneer andere instructors les geven dan bij aanvang van het contract of als er door omstandigheden bepaalde groepslessen bijkomen of stoppen of veranderen .
  15. – Na het gebruik van welk toestel dan ook dient de gebruiker de toestellen proper en gekuist achter te laten en men kan dit kuisen met de voorziene reinigingspullen.
  16. – Bodyfitness BV is niet verantwoordelijk voor diefstal evenals ongelukken die niet door een fout van ons personeel of van onze toestellen veroorzaakt zijn.
  17. Iedere jaar op 1 januari kunnen alle prijzen van onze abonnementen aangepast volgens de normen van het index systeem en dit met een maximum stijging van 10 procent[
  18. Bij ziekte:  Als het Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van de Club in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. De Club heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte aantoont met bewijs van een specialist. ( geen huisdokter) . De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 8.1 zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.
  19. Indien 1 van bovenstaande regels niet nageleefd worden KAN Bodyfitness Bv per direct het contract ontbinden en beëindigen zonder enige vergoeding

  .