• – Verplicht handdoek gebruiken bij het sporten.
  • Steeds alle gebruikte handvatten en gewichten en haken bankjes na gebruik terug te plaatsen op de voorziene rekken, staanders en haken.
  • Steeds propere sportkleding en schoenen dragen bij het sporten.
  • Steeds inscannen bij het betreden van de zaak.
  • Eigen drank is toegelaten MAAR wij vragen dan ook uw eigen afval terug mee te nemen.
  • Steeds reserveren voor de groepslessen , wanneer u niet tijdig annuleert zal er een vergoeding aangerekend worden van 1 groepsles.
  • Wanneer een maandelijkse Sepa domiciliëring niet geïnd kan worden zal deze opnieuw aangevraagd worden + 5 euro extra dossierkosten per aanvraag .
  • Wanneer een domiciliëring moedwillig stop gezet word zonder de aangegeven opzeg procedure zullen wij met een aangetekend schrijven een waarschuwing sturen voor het naleven van uw contract met een extra dossierkosten van 35 euro per aangetekend schrijven + 10 % intrest op het openstaande bedrag. Wanneer Bodyfitness bvba na 14 dagen van dit aangetekend schrijven de openstaande betaling niet heeft ontvangen zullen wij alles doorgeven aan een deurwaarder die dan het bedrag via gerechtelijke weg zal ontvangen waarvaan de kosten ten uw wegen zal gedragen worden. Opstart dossierkosten is 50 euro .

  • Opzeg abonnement: opzeg van uw abonnement dient steeds schriftelijk te gebeuren via aangetekend schrijven of dmv. bij ons in de zaak een opzeg te tekenen . Het abonnement zal stop gezet worden in de maand die volgt op de maand dat uw opzeg gebeurd is opzeg.